Kazimierz Krupa, były redaktor naczelny „Forbes Polska”, publicysta ekonomiczny, kancelaria Drawbridge